פתיחת תפריט ניידים

פרוייקט מערכות סולאריות

החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון הובילה פרוייקט התקנת 12 מערכות סולאריות על גגות בתי הספר ומבני הציבור בעיר.
מהלך הפרוייקט כלל איתור הנכסים המתאימים, בדיקות הנדסיות להתאמת המבנים למערכות סולאריות , תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה, רישום ואישור המערכות בחברת החשמל לטובת כניסה למכסה, ביצוע מכרז קבלנים פומבי, הובלת פרוייקט התקנת המתקנים בפועל על גגות המבנים ואישורם על ידי חברת חשמל להפעלה מסחרית. כלל המערכות פעילות ומיצרות חשמל ירוק.
יהוד היתה בין הערים הראשונות בישראל שהובילה את המהפיכה הסולארית בסקטור המוניציפלי בישראל. העירייה והחברה הכלכלית רואה בפרוייקט זה פרוייקט המשתלב היטב במדיניות העירונית של פרויקטים בעלי תועלת סביבתית ואחריות חברתית , וכן מנוף כלכלי ליצירת הכנסות נוספות ולפעילות חינוכית בעיר בתחום איכות הסביבה והאנרגיות הירוקות.
החברה הכלכלית קיבלה מעיריית יהוד מונוסון את זכות השימוש על גגות מבני ציבור לצורך התקנה והפעלת של המערכות הסולאריות למשך כ-20 שנה כנגד הסכם שנחתם בין הצדדים. הייזום , הפיתוח וההשקעה בפרוייקט נעשתה על ידי החברה הכלכלית.