פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2018 / 07 - מכרז קאנטרי קלאב

תאריך פרסום: 30/12/2018
תאריך אחרון להגשה: 27/01/2019
למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתחם קאנטרי ביהוד מונוסון
1 2 >