פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

1/2019 - התייעלות אנרגטית ושדרוג תשתיות של מתקני תאורה קיימים (כולל התיקונים בהודעות מס. 1 ו-2) (נוסח קובע)

תאריך פרסום: 03/09/2019
תאריך אחרון להגשה: 07/10/2019
קבצים קשורים:
מכרז 1/2019 - התייעלות אנרגטית (כולל התיקונים בהודעות מס. 1 ו-2) (נוסח קובע)
File:PDF file icon.svg
מענה לשאלות הבהרה
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 1 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 2 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 3 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 4 למציעים File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 5 למציעים File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 6 למציעים File:PDF file icon.svg
הודעה על פתיחת מעטפות File:PDF file icon.svg