פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2/2019 - מכרז פומבי (מסגרת) מס' 2/2019 לבחירת קבלן להקמת מבני ציבור כדוגמת מבנה ציבורי משולב הכולל: 2 גני ילדים ואולם רב תכליתי ברח' שוהם בנווה מונסון ומבנה משולב הכולל גני ילדים ומשרדי השירות הפסיכולוגי ברחוב בילו ביהוד

תאריך פרסום: 03/10/2019
תאריך אחרון להגשה: 14/11/2019
קבצים קשורים:
מכרז 2/2019 - מכרז פומבי מסגרת מס' 2/2019 לבחירת קבלן להקמת מבני ציבור כדוגמת מבנה ציבורי משולב הכולל: 2 גני ילדים ואולם רב תכליתי ברח' שוהם בנווה מונסון ומבנה משולב הכולל גני ילדים ומשרדי השירות    הפסיכולוגי ברחוב בילו ביהוד
              
File:PDF file icon.svg
הודעת דחיית מועד הגשה - 13.11.2019           
גני יהוד - סעיף 7 - נספח ד'
 
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (כללי)
  
   
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (נגרות)
 
  
 
גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' ( אלומיניום)
   
         
 גני מונוסון - סעיף 7 - נספח ג' (מסגרות)           
פרוטוקול ישיבת קבלנים - 24.10.19           
שאלות ותשובות למכרז - 10.11.19